Menu główne
Strona główna
Nasz Patron
Nasze placówki
Parafialne Zespoły Caritas
Szkolne Koła Caritas
Możesz pomóc
Nasze akcje
Nasze publikacje
Przetargi
Zapytania Ofertowe
Nasi Sponsorzy
Dokumenty
Kontakt
Napisz do nas
Galeria zdjęć
Ulubione strony
Ogłoszenia
Wakacje
Ośrodki wczasowe
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Od 01.09.2006 odwiedzono nas:
1298747 razy
Gościmy
Aktualnie jest 8 gości online
Patron medialny
Możesz pomóc PDF Drukuj E-mail
Projekty i dzieła prowadzone przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej można wesprzeć :
• Włączając się w pracę Caritas Diecezji Łomżyńskiej jako wolontariusz (patrz: Wolontariat)
• Wspomagając nasze działania poprzez wpłatę:
na konto Caritas Diecezji Łomżyńskiej:
Nr konta: BS Łomża 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010

                                lub

I.1   1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
   Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - zamiast do budżetu państwa. sam wybierasz

  Z radością informujemy, że z dniem 12 grudnia 2006 została powołana „CARITAS BLIŹNIM” jako jednostka wspomagająca działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Posiada ona status organizacji pożytku publicznego i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000269678
   Dzięki powołaniu do życia „CARITAS BLIŹNIM” można teraz wspomóc Caritas Diecezji Łomżyńskiej przekazując 1% swojego podatku właśnie na tą jednostkę.


    Jak przekazać 1% podatku na rzecz „Caritas Bliźnim” i wspomóc w ten sposób Caritas Diecezji Łomżyńskiej?
1. Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT 36 lub PIT 37) za rok 2006 obliczamy podatek należny urzędowi skarbowemu. Kwotę podatku wpisujemy w rubrykę "Podatek należny..." (PIT-36 w poz. 178, PIT-37 w poz. 110).
2. Obliczamy 1% podatku należnego. Otrzymaną kwotę wpisujemy w rubrykę "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego (PIT-36 poz.179; PIT-37 poz.111).
3. Wyliczoną kwotę równą 1% wpłacamy na konto „CARITAS BLIŹNIM” w terminie do 30 kwietnia 2007 r. (ale przed dostarczeniem PIT’u do Urzędu Skarbowego) np. za pomocą przekazu.

A oto niezbędne dane:
„CARITAS BLIŹNIM”
ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża
konto bankowe: BANK Spółdzielczy w Łomży
numer konta: 78 8757 0001 0001 6766 2000 0220
dopisek w rubryce tytułem: 1% PODATKU NA ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Przekaz wypełniamy czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, pamiętając, że musi na nim widnieć imię, nazwisko i adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty oraz nazwa „CARITAS BLIŹNIM”, na rzecz której została dokonana wpłata.  (Na poczcie opłata za taki przelew dot. 1% wynosi 1,- zł)

Oryginał przelewu/wpłaty ww. kwoty na rachunek „Caritas Bliźnim” przechowujemy przez 5 lat.

   Uwaga: Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą również dokonać wpłaty 1%, ale muszą rozliczać się same - nie przez ZUS. Bardzo prosimy rodziny o pomoc osobom starszym.

I.2  Dokonując darowizny na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (a taką jest m.in. Caritas) można odliczyć do 6% dochodu (podstawa prawna: Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust.1 pkt 9)
   Dokonując rozliczenia za rok 2005 podatnicy będą mieli prawo do pomniejszenia swoich dochodów o darowizny przekazane na cele kultu religijnego i na cele pożytku publicznego łącznie do kwoty nie wyższej niż 6% osiągniętego dochodu
    Podobnie jak dotychczas, odliczone od dochodu darowizny powinny zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

UWAGA!!!
   Na podstawie Art.55 ust.7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 z późn.zm) możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Kościoła Katolickiego (kościelnych osób prawnych, np. parafii) w pełnej wysokości - bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem:
- przekazania darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze za pokwitowaniem
- uzyskania od kościelnej osoby prawnej sprawozdania z zużycia środków w terminie 2 lat od dnia przekazania darowizny.
   Sprawozdanie nie jest konieczne dla odliczenia darowizny, jeżeli jednak nie zostanie uzyskane w terminie 2 lat od dnia przekazania, podatnik będzie zobowiązany do skorygowania PIT za rok, w którym dokonał odliczenia, do wysokości limitu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. do kwoty 350zł (darowizna na cele pożytku publicznego). Odliczenie choć 350zł będzie możliwe, jeżeli darowizna została dokonana w formie wpłaty na rachunek bankowy, gdyż tylko taka wpłata pozwala na dokonanie odliczenia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   Szczegóły znaleźć można na stronie:
Nasze programy

dla
„CARITAS BLIŹNIM”
Nr KRS: 0000269678

______________________


Ośrodek
CARITAS BLIŹNIM
w Ptakach 
 _____________________


Wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego


  _____________________

.
  _______________________Ośrodek Wsparcia Rodziny
w Zambrowie
  _______________________

S.O.S
AUTYZM

  _______________________

Roczne sprawozdanie
 merytoryczne
i finansowe
"CARITAS BLIŹNIM"
Nr KRS: 0000269678
za 2011 rok

 _______________________

Program Skrzydła
Skrzydła

______________________

______________________

Adopcja na odległość
______________________


Projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
______________________


______________________


Zadanie pn. zdjęcie i utylizacja pokrycia dachowego z eternitu na 9-ciu domkach letniskowych w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym w Ptakach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
______________________


______________________