Menu główne
Strona główna
Nasz Patron
Nasze placówki
Parafialne Zespoły Caritas
Szkolne Koła Caritas
Możesz pomóc
Nasze akcje
Nasze publikacje
Przetargi
Zapytania Ofertowe
Nasi Sponsorzy
Dokumenty
Kontakt
Napisz do nas
Galeria zdjęć
Ulubione strony
Ogłoszenia
Wakacje
Ośrodki wczasowe
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Od 01.09.2006 odwiedzono nas:
1298744 razy
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Gościmy
Aktualnie jest 8 gości online
Patron medialny
Prośba o włączenie w akcję CARITAS POLSKA
W dniu 12 czerwca 2010 odbyła się X OLIMPIADA CARITAS "Zwyciężę bo pokonam samego siebie"

W dniu 12. 06.2010 r. odbyła się X OLIMPIADA CARITAS DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
   Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. pod przewodnictwem Dyrektora Caritas Ks. Andrzeja Mikuckiego. Życzenia sukcesów sportowych zawodnikom złożył  J. E. Ks. Biskup Stanisław Stefanek.

1

Zawodnicy startowali w różnych konkurencjach rekreacyjno  -  sportowych. W każdej konkurencji punktowanych było pierwszych 10 miejsc. Niezależnie od wyników w olimpiadzie w myśl hasła przewodniego „wszyscy byli zwycięzcami bo pokonali własne słabości i lęki”, wszyscy też otrzymali medale oraz drobne nagrody rzeczowe. Olimpiada odbyła się już dziesiąty  raz. Cykliczność olimpiady sprawia, że cel jakim jest  integracja społeczna staje się faktem. Osoby niepełnosprawne już nie z lękiem w oczach witają nas w holu hali sportowej lecz z radością bo wiedzą, że spotkanie to jest dla nich, że dzisiaj będą najważniejsi a to za sprawą miedzy innymi wielu wolontariuszy, którzy  również już bez obaw angażują się w organizację spotkania.

Czytaj całość...
Wakacyjna Zbiórka Żywności 2010


Ogłoszenie wyników
Wakacyjna Zbiórka Żywności 
w dniach 11 – 12.06.2010r
 na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 35/2010
 z dnia 4 marca 2010 roku

          W wyniku przeprowadzonej przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą w Łomży 18-400  ul. Rybaki 1, zbiórki publicznej pod nazwą „Wakacyjna Zbiórka Żywności” w dniach 11 – 12.06.2010r zebrano w punktach handlowych:

a) 2622,00 kilogramów darów w naturze typu produkty spożywcze.

b) 2002,56 złotych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

         Pozyskane produkty spożywcze za pośrednictwem centrali Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas zostały przekazane osobom najuboższym na terenie Diecezji Łomżyńskiej (województwo podlaskie i mazowieckie).

        Ofiary pieniężne zebrane do puszek zostały przeznaczone na zakup dodatkowej żywności do paczek dla potrzebujących. Koszty przeprowadzenia zbiórki zostały pokryte ze środków uzyskanych od sponsorów i nie były finansowane ze środków zebranych podczas zbiórki publicznej.

 

Czytaj całość...
Nowa siedziba KUCHNI CARITAS i jej uroczyste poświęcenie
     W roku 1995 Caritas Diecezji Łomżyńskiej uruchomiła w Łomży Kuchnię dla ubogich. Początkowo mieściła się ona w budynku kurialnym, a po wybudowaniu Diecezjalnego Domu Księży Emerytów przy ul. Giełczyńskiej 20 - kuchnię i stołówkę przeniesiono do pomieszczeń znajdujących się w tym budynku.

.Czytaj całość...
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz Apel - Pomoc powodzianom

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom,

które odpowiedziały na nasz Apel - Pomoc powodzianom.

Otrzymaną pomoc stanowią:

1. Środki finansowe, stan na dzień 01.06.2010r. – w tym:

-zebrane w niedzielę (30 maja 2010r) w Parafiach naszej Diecezji: – 187 020,95 zł
-
przekazane bezpośrednio przez osoby indywidualne na konto Caritas Diecezji Łomżyńskiej z dopiskiem „Powódź” – 9651,10 zł

2. 
Dary przynoszone do Świetlicy Caritas przy ulicy Giełczyńskiej 20 w Łomży a są to:
-konserwy –9,5 kg
-
ryż – 6,5 kg
-
cukier – 18 kg
-
mąka – 31 kg
-makaron – 21 kg
-herbata – 0,9 kg
-mleko – 5 l
-olej – 6 l
-woda – 200 l
-dżem – 1 kg
-słodycze – 0,3 kg
-10 kompletów pościeli
-kołdry – 5 szt
-ręczniki – 37 szt
-odzież i  obuwie.
***

Zbiórki żywności już przeprowadziły Szkolne Koła Caritas z: Zespołu Szkół Nr 5 w Ostrołęce, I LO w Ostrołęce, Zespołu Szkół w Łysych. 
Do zorganizowania zbiórki żywności włączą się również następujące Szkolne Koła Caritas z: Szkoły Podstawowej w Miastkowie, Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce, Zespołu Szkół w Nowych Piekutach.
***
    Lista firm i osób, które przekazały dary rzeczowe:
- Sieć Sklepów Zielony Market w następujących miejscowościach: Długosiodło, Chorzele, Kadzidło, Ostrołęka, Krasnosielc, Łomża, Łyse, Baranowo.
-
Sieć Sklepów Stokrotka w Łomży i Ostrołęce.

Za okazaną pomoc z głębi serca Bóg zapłać!

 

Apel Caritas Diecezji Łomżyńskiej o pomoc dla powodzian


.

Słowo Biskupa Łomżyńskiego do Diecezjan w sprawie zbiórki ofiar dla powodzian

Moi Bracia i Moje Siostry!


      Na wniosek Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego zwracam się do Was Drodzy Diecezjanie z serdeczną prośbą o złożenie ofiar na rzecz poszkodowanych przez powódź w południowej Polsce i polecam duszpasterzom zorganizowanie zbiórki do puszek na terenie całej Diecezji w niedzielę 30 maja br.
      W piśmie Księdza Arcybiskupa czytamy „Na pomoc oczekują tysiące rodzin, które straciły dach nad głową oraz dorobek całego życia. Wśród nich są osoby starsze, wymagające szczególnej pomocy i troski. Ufam, że pozyskane środki pomogą w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb życiowych, ale także ułatwią odbudowę domów, budynków gospodarczych i zakup narzędzi pracy oraz sprzętu domowego”.
      Zebrane ofiary proszę przekazać do siedziby Caritas Diecezji Łomżyńskiej lub na konto:
Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Nr konta: 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010

z dopiskiem „Powódź Południe”.


Wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza duchowieństwo, wspólnoty zakonne

i wiernych proszę o modlitwę w intencji poszkodowanych i ludzi niosących im pomoc.


+ Stanisław Stefanek TChr

Biskup Łomżyński


Łomża, dnia 20 maja 2010 r.

N. 781/B/2010Spotkanie informacyjno - szkoleniowe Kadry Kolonijnej Caritas Diecezji Łomżyńskiej

     W sobotę 22.05.2010r. odbyło się w Biurze Caritas Łomża spotkanie informacyjno– szkoleniowe Kadry Kolonijnej Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

     Na spotkaniu omówiliśmy założenia programowe wypoczynku ale przede wszystkim zintegrowaliśmy się jako kadra, która w tym roku będzie uczestniczyć w koloniach.

     Osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu a zadeklarowały swój wyjazd jako kadra proszone są o kontakt z Biurem Caritas Łomża.

 

ZAPRASZAMY NA KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH


Miejsce spotkań: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Łomża Pl. Kościuszki 2

Terminy spotkań:

28.05.2010 godz. 16.00-20.00     -     29.05.2010 godz. 08.00-16.00
11.06.2010 godz. 16.00-20.00     -     12.06.2010 godz. 08.00-16.00
18.06.2010 godz. 16.00-20.00     -     19.06.2010 godz. 08.00-16.00

   

Odpłatność:

między 50zł ( 50 uczestników)

a 85zł (30 uczestników)

   

 

     
    Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26.05.2010r
w biurze Caritas Łomża
     
 
Spotkanie szkoleniowe dla Kadry kolonijnej w dniu 22.05.2010r.

    Wszystkich chętnych, którzy będą uczestniczyć w Wakacyjnej Akcji Caritas 2010 w roli wychowawców zapraszamy na spotkanie szkoleniowe w dniu 22.05.2010r godz. 1000w siedzibie Caritas – Łomża, ul. Rybaki 1.

    Do dnia spotkania lub na spotkanie należy dostarczyć niezbędne dokumenty. Obecność obowiązkowa.

     Spotkanie kierowników kolonii odbędzie się tego samego dnia tj. 22.05.2010 o godz. 800.Zapraszamy do udziału w WAKACYJNEJ AKCJi CARITAS 2010

 

Zapraszamy członków i sympatyków Szkolnych Kół Caritas

do udziału w Wakacyjnej Akcji Caritas

.- Letnia Szkoła Liderów SKC dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej w Augustowie w terminie: 12.07.2010r – 21.07.2010r.

  - Kolonie formacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych w Augustowie w terminie: 21.07.2010 - 30.07.2010

- Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, ciekawy program edukacyjno - wychowawczy

- Koszt wyjazdu: 450,00zł/osoba

- Zgłoszenia udziału w wyjeździe oraz odbiór kart kwalifikacyjnych uczestnika bezpośrednio u Opiekuna SKC szkoły lub bezpośrednio w Biurze Caritas Łomża do dnia 10.05.2010r


                                                   ***

Zapraszamy do udziału w Wakacyjnej Akcji Caritas

w roli wychowawców


Wychowawcami mogą być:

1) nauczyciele;

2) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje

przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia;

3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu

odpowiedniego przeszkolenia;

4) osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych,

obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

5) instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika;

6) przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego;

7) trenerzy i instruktorzy sportowi.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4-7, powinny spełniać następujące warunki:

1) mieć ukończone 18 lat życia;

2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, z zastrzeżeniem ust. 3.

Druk zgłoszenia kandydata: do pobrania karta wychowawcy.doc

Zgłoszenie oraz wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 22.05.2010

Spotkanie organizacyjne wychowawców kolonijnych: 22.05.2010r w Łomży w siedzibie Caritas ul. Rybaki 1, godz. 10.00

Koordynator: Małgorzata Gutowska (kontakt: e-mail: ; tel. 86/2162938; 0600890522)


Zaproszenie do wzięcia udziału w konkurcie plastycznym MÓJ NOWY ŚWIAT

     Łomżyński Klub Towarzystwa Inicjatyw Społecznych oraz Caritas Diecezji Łomżyńskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych  uczniów do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „Mój Nowy Świat”.

     Patronat merytoryczny nad konkursem objęła Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, patronat medialny objęły: Program 3 Telewizji Polskiej oraz Program 2 Polskiego Radia. Patronat regionalny na terenie powiatu łomżyńskiego objął ks. Andrzej Mikucki Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

     Towarzystwo Inicjatyw Społecznych organizując konkurs plastyczny na ten temat, chce stworzyć gimnazjalistom, i uczniom szkół ponadgimnazjalnych możliwość wyrażenia swojej wizji NOWEGO ŚWIATA. Obraz tej wizji może być bardziej przekonującym niż słowo, dlatego oczekujemy prac plastycznych, przygotowanych różną techniką. Zapewne nie jest uczniom obojętne jak ten ŚWIAT powinien wyglądać. Każdy z uczniów ma jakieś marzenia, które są pewnym drogowskazem, przysłowiowym światełkiem w tunelu. Wiele z nich się spełnia, a na ich miejsce pojawiają się nowe, bardziej ambitne.

     Temat pracy konkursowej to: wizja własnego, nowego świata, uwzględniająca najbliższe, szeroko rozumiane otoczenie – marzenia autora. Prace będą oceniane przez Jury, z punktu widzenia dwóch grup kryteriów: treści merytorycznej pracy (odpowiedź na pytanie: co obejmuje wizja nowego świata?); formy artystycznej pracy (odpowiedź na pytanie: jak została przedstawiona wizja?).

Szczegóły w załączniku: skc_konkurs_plastyczny.jpg


ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2010

  .

 

„Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

                napełni wszystkich spokojem i wiarą,

                    da siłę w pokonywaniu trudności
 
            i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...”

 

                                                          Ks. Andrzej Mikucki

                                                                   Dyrektor

                                                          wraz z Pracownikami


***


Podsumowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności 2010

      

.

   


       Dziękujemy Wszystkim, którzy nie przeszli obojętnie obok „kosza” bądź puszki do kwestowania. Dzięki ofiarności ludzi, wiele rodzin nie zasiądzie przy pustym stole podczas tegorocznych świąt wielkanocnych.

     Dziękujemy właścicielom, kierownikom i pracownikom sklepów, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie akcji. Dziękujemy za życzliwość i wsparcie okazaną dyżurującym wolontariuszom.

      Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas i dzięki nim udało się sprawnie przeprowadzić akcję.

Ogłoszenie wyników
Wielkanocna Zbiórka Żywności 
w dniach 19-20.03.2010r
na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 35/2010
 z dnia 4 marca 2010 roku

        W wyniku przeprowadzonej przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą w Łomży 18-400  ul. Rybaki 1, zbiórki publicznej pod nazwą „Wielkanocna Zbiórka Żywności” w dniach 19 - 20.03.2010r zebrano w punktach handlowych:

a) 5233,11 kilogramów darów w naturze typu produkty spożywcze.

b) 2542,37 złotych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

         Pozyskane produkty spożywcze za pośrednictwem centrali Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas zostały przekazane osobom najuboższym na terenie Diecezji Łomżyńskiej (województwo podlaskie i mazowieckie).

        Ofiary pieniężne zebrane do puszek zostały przeznaczone na zakup dodatkowej żywności do paczek dla potrzebujących. Koszty przeprowadzenia zbiórki zostały pokryte ze środków uzyskanych od sponsorów i nie były finansowane ze środków zebranych podczas zbiórki publicznej.

 

Podsumowanie rejonowych szkoleń formacyjno - organizacyjnych dla PZC

      W dniu 09 marca 2010 roku rozpoczęły się rejonowe szkolenia formacyjno - organizacyjne dla Przewodniczących (Kapłani) Liderów (Osoby świeckie) Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Spotkania odbyły się w Kolnie, Ostrołęce, Ostrowii Mazowieckiej, Zambrowie oraz Łomży. Łącznie w spotkaniach  wzięło udział 115 osób z 42 PZC i  3 stowarzyszeń.

.       .

      Każdorazowo spotkania rozpoczynaliśmy wspólną modlitwą. Następnie każdy z uczestników przedstawiał się, co wzmocniło integrację między PZC. Część szkoleniowa spotkania dotyczyła programu PEAD – dostarczanie żywności najuboższej ludności UE oraz zbiórki żywności w 2010 roku.

       Bardzo dziękujemy Ks. Proboszczom oraz członkom PZC za gościnne przyjęcie i udostępnienie sal, abyśmy mogli się spotkać.


W dniu 25 lutego 2010r odbyło się spotkanie dla Opiekunów i Asystentów Kościelnych SKC

     W dniu 25 lutego 2010r w siedzibie Caritas w Łomży odbyło się spotkanie szkoleniowo – formacyjne dla Opiekunów i Asystentów Kościelnych Szkolnych Kół Caritas. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób.


.        .

     Warsztaty praktyczne dotyczące animacji członków SKC przeprowadził Pan Michał Gaweł – wice dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej – współautor publikacji dotyczącej SKC. Omówiony został wolontariat akcyjny oraz działania formacyjne w 2010 roku. Wstępnie zaplanowano:

- pielgrzymkę SKC do Hodyszewa – 18.09.2010r

- Turniej piłki halowej w Szumowie – 16.10.2010rNasze "Spotkanie z Ewangelią"

     W dniu 20 lutego 2010r odbyło się „Spotkanie z Ewangelią” dla pracowników Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Wspólnie mogliśmy adorować Najświętszy Sakrament, zapoznać się bliżej. Konferencję na temat „Świętości na co dzień” poprowadził Ks. Adam Jabłoński.

,          .

     Dla dzieci został przygotowany kącik zabaw pod opieką wolontariuszy. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób z:DPS w Tykocinie, Centrum Rehabilitacji w Łomży, Biura Caritas, OWR w Zambrowie, OWR w Ostrołęce, OWR w Łomży.

.         .

     Następne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 11.04.2010r – Patronalne Święto Caritas.Jałmużna Wielkopostna
    .
 
  W Kościele, okres Wielkiego Postu to czas refleksji nad sensem życ
ia ludzkiego, to czas pokuty i wyrzeczeń oraz pełnienia dobrych uczynków w imię miłosierdzia chrześcijańskiego.

Zorganizowana przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej akcja
Jałmużna Wielkopostna
 w tym roku przebiega pod hasłem
„BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”.

 

    Zachęcamy wszystkie rodziny, w szczególności dzieci i młodzież naszej diecezji, do włączenia się w akcję Jałmużny Wielkopostnej, przez nabywanie skarbonek w celu składania dobrowolnych oszczędności w ramach postanowień wielkopostnych.

    Zebrane pieniądze zasilą Fundusz Dzieci Chore, w ramach którego wspierani są chorzy zgłaszający się po pomoc do Caritas Diecezjalnej.

    Zachęcamy, aby każda rodzina włączyła się w te szlachetne dzieło.

                                                           Z pamięcią w modlitwie:

                                                                                  Ks. Andrzej Mikucki

                                                                                           Dyrektor

Życzenia na Światowy Dzień Chorego

Jezu, Miłosierny Samarytaninie ludzkości, wspieraj swoją łaską wszystkich cierpiących w domach, szpitalach, hospicjach, domach opieki.Umacniaj chorych, starszych, samotnych i opuszczonych, skazanych na bezsilność, żyjących w lęku   i niepewności o przyszłość. Bądź z umierającymi. Spraw, aby nikt nie zmarnował łaski cierpienia duchowego lub fizycznego; by Twoja Męka nie była dla nikogo daremna Otwieraj nasze serca na potrzeby bliźnich i ucz nas wypełniać wolę Bożą poprzez cierpliwe dźwiganie codziennego krzyża. Amen.

  0

      11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego.  Z tej okazji w imieniu Wszystkich Pracowników i Wolontariuszy Caritas dziękuję Osobom, które każdego dnia „pełnią służbę wobec chorych i cierpiących”. Dziękuję za ich apostolski zapał w służbie chorym oraz profesjonalną opiekę.
     Wszystkim Chorym, życzę szybkiego powrotu do zdrowia, pogody ducha i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego, a także zrozumienia i opieki ze strony najbliższych.
      Mam nadzieję, że zorganizowana z okazji Światowego Dnia Chorego, wizyta dzieci i młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas pozwoli chociaż na chwilę zapomnieć małym pacjentom, że są z dala od domu a przekazane zabawki umilą im pobyt w szpitalu.

                                                        Szczęść Boże

                                                                                                     Ks. Andrzej Mikucki

                                                                                                               DyrektorApel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Haiti

     Tragiczne trzęsienie ziemi nawiedziło środkowoamerykański kraj Haiti. Według pierwszych doniesień zginęło wiele tysięcy ludzi. Zniszczenia są niewyobrażalne. Miliony pozbawionych dachu nad głową, żywności i najpotrzebniejszych rzeczy czekają na naszą pomoc.

      Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim apelu wezwał wszystkich ludzi do niesienia pomocy ofiarom. Liczy na to, że cały Kościół katolicki włączy się za pośrednictwem swych instytucji charytatywnych w udzielanie najpilniejszej pomocy potrzebującym.

      W związku z tym zwracamy się do z prośbą o zorganizowanie w najbliższą niedzielę   (17 lub 24 stycznia 2010 r.) zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych w Haiti.

      Wszystkich ludzi dobrej woli wzywamy do modlitwy i solidarności z ofiarami kataklizmu oraz apelujemy o wspieranie tych, którzy niosą im pomoc.      

        W duchu braterskiej i modlitewnej łączności

† Józef Michalik

Metropolita Przemyski

Przewodniczący KEP

    † Stanisław Budzik                                                 † Stanisław Gądecki     

Sekretarz Generalny KEP                                  Zastępca Przewodniczącego KEP

                             

SEP – 8-15                                                            Warszawa, 14 stycznia 2010 r.

___________________________________________________________

        Caritas naszej Diecezji już przekazała pierwszą wpłatę na rzecz poszkodowanych. Natomiast zbiórkę do puszek zorganizujemy w niedzielę 24 stycznia br. Ofiary zebrane proszę wpłacić na konto Caritas Diecezji Łomżyńskiej:

    BS Łomża 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010 z dopiskiem „Haiti”

                                                                                    Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 16 stycznia 2010 r.

 << Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 241 - 270 z 331
Nasze programy

dla
„CARITAS BLIŹNIM”
Nr KRS: 0000269678

______________________


Ośrodek
CARITAS BLIŹNIM
w Ptakach 
 _____________________


Wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego


  _____________________

.
  _______________________Ośrodek Wsparcia Rodziny
w Zambrowie
  _______________________

S.O.S
AUTYZM

  _______________________

Roczne sprawozdanie
 merytoryczne
i finansowe
"CARITAS BLIŹNIM"
Nr KRS: 0000269678
za 2011 rok

 _______________________

Program Skrzydła
Skrzydła

______________________

______________________

Adopcja na odległość
______________________


Projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
______________________


______________________


Zadanie pn. zdjęcie i utylizacja pokrycia dachowego z eternitu na 9-ciu domkach letniskowych w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym w Ptakach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
______________________


______________________